Početni nivo

 

Početni nivo podrazumeva rad na prvim akordima i melodijama promenu istih, usvajanju prve gitarske motorike kroz pedagoski pristup sa moje strane i zalaganje i koncentraciju od strane učenika.

Takođe se na početnom nivou uči i pravilno držanje trzalice, promena žica na gitari, pravilno držanje ruke kako leve tako i desne, tehnike sviranja na ispravan način i bez prečica kako bi se doslo do cilja. Isto tako usvajanju osećaja za ritam.

Savladavanje prvih pesama na malo jednostavniji način kasnije sve to nadograđujemo do nivoa same pesme. U moje časove spada i učenje i upoznavanje sa muzikom kroz razne bendove i izvođače, jer da bi bio dobar muzičar moraš biti naslušan kvalitetne muzike.

Ovaj početni nivo se mojom i vašom posvećenošću prilično brzo prevazilazi.